Права по време на пандемия

Опря ли ни яйцето до задника! Мълчах. Слушах и си задавах въпроси. Искам да ги споделя!

Преди това, ще цитирам Конституцията на нашата република:

„Чл.48 / 1/ Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществявянето на това право.

Чл.57 /1/ Основните права са неотменими.

/3/ При обявяване на война, на военно или друго извънредно положение със закон може да бъде ограничено упражняването на отделни права на гражданите с изключение на правата предвидени в чл. 28, 29, 31, ал.1, 2 и 3, чл. 32 , ал. 1 и чл. 37.

Чл. 60 / 1/ Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. „

Какви са въпросите, на които не мога да си дам смислен отговор и ми се иска да има дискусия по тях?!

  1. На първо място е въпросът: Докога нашият основен закон ще представлява миш – маш от прокламирани принципи, за които няма нито един закон или друг нормативен акт, който да гарантира изпълнението им. Примерът е с израза: …“ имат право на труд“.
  2. Вторият въпрос е свързан със сегашният проблем: Има ли пандемия от КОВИД -19 или не и отменено ли ни е правото на труд във връзка с извънредното положение. В случая буквалният прочит на текста на чл.57,ал.3 от КРБ ни казва, че, след като няма нарочен закон, с който да ни е ограничено правото ни на труд, то същото е гарантирано! Статистиката отчита нараставане на броя на безработните!
  3. Третият въпрос е: След като сме останали без работа, въпреки, че ни е нарушено правото на труд, длъжни ли сме да изпълняваме задължението си да плащаме данъци и такси!

Личното ми мнение за КРБ е ,че същата трябва да отиде в историята – при Търновската, Димитровската, Живковската и да се изучава като поредната декларация, за чието неизпълнение, никой не търси отговорност! Естествено, че преподавателите по Конституционно право ще ми се присмеят .Това е тяхно право , гарантирано от тази Конституция!

Аз твърдя, а си мисля, че всеки ще е съгласен с мен, следното: У нас, няма „ваксина“ против безработицата! Същото е навсякъде по – света, с редки изключения! Защо тогава трябва да се прогласява принципът, че правото на труд е основно право?

Виждаме, че по независещи от никого причини( макар, теориите на конспирацията да не се съгласят), икономиките на повечето държави в света ще претърпят срив, какъвто, казват е съизмерим с т.нар. Голяма депресия. И никой, към момента не е в състояние да предвиди размерът. Ясно е само едно, много хора ще заживеят по- трудно, отколкото преди тази съвременна “ чума“ да се разпростре по целия свят. Какво тогава ще стане ? Едни казват – идва края на глобализацията, други казват, че солидарността ще помогне на всички да преодолеят последиците от тази пандемия!

Моята , лична истина, истината на малкия човек е, че ще продължи да се живее хаотично, и най- голямата му цел ще бъде: по – близко до трапезата! Ако има какво да се сложи върху нея! Ясно ми е, че цивилизационната промяна ще продължава по нейни си закони , не толкова ясни и явни! Затова да мислим! Как да променим себе си при необходимото преформулиране на икономическия свят около нас! Сега много хора, поради възпитанието си дават пример за хуманност – отказат се от собствения си егоизъм, за да помогнат на други хора, които нямат възможности за оцеляване!

Дали това не трябва да се случи с хората от управляващата каста! Сигурно, трябва, но ще стане ли?!

Ето, поради тази несигурност в прилагането на принципа на отказ от егоизма при управляващата прослойка/ нямам предвид само ГЕРБ/, трябва да се саморганизираме по квартали, градчета и села. Трябва да организираме събрания на населението след наложената ни изолация, за да разберем какви са истинските проблеми, да ги поставим на масата и да искаме ясни планове за осъществявянето им. Трябва да си върнем суверинитета на народа ни и да търсим пряка отговорност за неизпълнение на прокламираните принципи и обещания! Стига само празни прокламации.

Не живеем в осемнайсти век!

До скоро, приятели! #stayhome

Please follow and like us:

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *